Elger Jonker: The Field Worker


English

Elger Jonker: The Field Worker

Elger Jonker is a pentester, security trainer, and one of the leading figures in the Dutch hacker scene. He helped establishing hackerspaces Awesome Space and Hack42. As the initiator of the Awesome Retro Foundation, he let tens of thousands of people play with old computer games. And he has been involved in the biggest Dutch hacker camps HAR2009 and OHM2013. At SHA2017 he was one of the central coordinator (with two others), allowing 3.750 hackers to have an awesome time together. Above all, he is the man behind Faalkaart, or ‘Failmap’, a platform where volunteers scan and report vulnerabilities in websites of Dutch municipalities.

Faalkaart.nl is literally an online map of the Netherlands. Each municipality is represented by a coloured dot that displays their level of security. When it went live, Elger noticed in the scores that many municipalities were fixing the security problems he reported. This is the sole purpose of the map. Not every municipality really grasps what Elger is doing and why, but most of them welcome his unsolicited security advice. After this success, the map has expanded to other governmental sites and across the borders to neighbouring countries under the name internetcleanup.foundation. Volunteers to help scan and report are most welcome.

Photo by Tobias Groenland: Rotterdam, 2018, with T-shirt of hackerspace Bitlair
Text by Chris van ‘t Hof


Nederlands

Elger Jonker: de veldwerker

Elger Jonker is pentester, security trainer en een bekende in de hackers scene. Hij heeft meegeholpen met het opzetten van hackerspaces als Awesome Space en Hack42. Als initiatiefnemer van stichting Awesome Retro liet hij tienduizenden mensen spelen met oude computergames. Hij was ook betrokken bij de grote hacker campings HAR2009 en OHM2013. Bij SHA2017 was hij samen met twee anderen eindverantwoordelijke voor het 3.750 hackers tellende festival. Bovenal is hij de man achter Faalkaart, een platform waar vrijwilligers websites van gemeenten ongevraagd scannen op bekende kwetsbaarheden.

De website faalkaart.nl is ook letterlijk een kaart van Nederland. Elke gemeente krijgt een kleur die aangeeft hoe hun domein scoort op online veiligheid. Vrij direct nadat de site live ging, zag Elger aan de scores dat gemeenten de beveiligingsproblemen gingen oplossen. Dat was ook het doel van de kaart. Niet elke gemeente begrijpt echter wat hij doet en waarom, maar de meesten zijn blij met het ongevraagde advies. Na dit succes wil Elger nu ook andere overheidssites erop zetten en uitbreiden naar de buurlanden. Daar hoort ook een internationale naam bij: internetcleanup.foundation. Vrijwilligers om te helpen scannen en rapporteren zijn welkom.

Fotografie door Tobias Groenland: Rotterdam 2018, met T-shirt van hackerspace Bitlair
Tekst door Chris van ‘t Hof