Manon de Vries: The Bridging Mathematician


English

Manon de Vries: The Bridging Mathematician

Manon comes from a family of mathematicians. She studied Artificial Intelligence because it encompasses all the awesome aspects of technology: from robotics to speech recognition. Coding occupied the least of her interests when she started with the study, but in the end became her favourite topic. She also taught math and took great interest in law, psychology, and criminology. This broad field of interest led to her second study, Information Security, where she graduated with a thesis on quantum cryptography. She has worked in information security since 2013, at several companies, both as a pentester and as a Security Officer.

As a pentester Manon is equipped with a broad variety of hacking techniques to test computer systems on vulnerabilities, while as a Security Officer she works on defending these systems. She often goes to Dutch hacker conferences, such as OHM, SHA, and the annual German Chaos Computer Conference to update her knowledge by visiting talks. Back at work she shares this knowledge with her colleagues, management, and suppliers. She thinks cyber security consists of worlds that are too disjointed: the nerds who develop the computer systems, managers that make the decisions, and the people who have to use it. Her quest as a hacker is to build bridges between these worlds.

Photo by Tobias Groenland: Amsterdam, 2014
Text by Chris van ‘t Hof


Nederlands

Manon de Vries: wiskundige bruggenbouwer

Manon komt uit een familie van wiskundigen. Ze ging Kunstmatige Intelligentie studeren omdat daar voor haar alle gave dingen van techniek samenkomen, van robotica tot spraakherkenning. Programmeren vond ze in eerste instantie nog het minst interessante onderdeel, maar na afronding juist het meest. Daarnaast gaf ze les in wiskunde, hield ze zich ook bezig met recht, psychologie en criminologie. Al deze interesses kwamen samen in haar volgende studie: Informatiebeveiliging, waarin ze afstudeerde op het onderwerp quantum cryptografie. Sinds 2013 zit ze in informatiebeveiliging, afwisselend als pentester en Security Officer bij verschillende bedrijven.

Als pentester gebruikt Manon een breed arsenaal aan aanvalstechnieken om te kijken hoe veilig systemen zijn en als Security Officer zorgt ze voor de verdediging en voorlichting. Ze gaat graag naar hacker conferenties als OHM, SHA en de jaarlijkse Chaos Computer Conference om zoveel mogelijk kennis op te doen. Die deelt ze op haar werk met collega’s, bestuurders en leveranciers. Informatiebeveiliging ervaart ze nog teveel als gescheiden werelden: de nerds die aan de computers werken, managers die daar beslissingen over nemen en de gebruikers waar het om gaat. Haar missie als hacker is bruggen bouwen tussen deze werelden.

Fotografie door Tobias Groenland: Amsterdam, 2014
Tekst door Chris van ‘t Hof