Tabitha Vogelaar: New in the Hacker Scene

Tabitha Vogelaar: New in the Hacker Scene


English

Tabitha Vogelaar: New in the Hacker Scene

Tabitha always had a keen interest in computers and also assembled one herself. School has been much less fun for her. With her above average intelligence, the subject matters weren’t the problem. She just wouldn’t fit in, something we see more often with hackers. At secondary school she was only interested in the science and language courses, dropping all other courses as she just didn’t see the point of doing them. Her study in Chemistry was hampered by a bug in the school system by which she couldn’t upload her homework, so she dropped that too. Studying Technical Informatics also did not suit her, but it did reveal to her that hacking can also be done for a good cause, providing her with a new direction in life.

So, she assembled her own education, for example, by binge viewing the online computer courses Lynda.com and visiting hacker conferences. By the end of 2017 she entered the Cyberwerkplaats, a low threshold workshop for young hackers, and developed basic knowledge on vulnerabilities from the OWASP top 10. She also gave her first presentation on hacking for the Dutch harbor police and filed her first three vulnerability reports: a website that ran on an outdated version of WordPress, a healthcare institution using unsecure email settings, and a school using a login screen without https. Her aim now is to participate in bug bounty programs, allowing her also to get something in return for her vulnerability reporting. She is new, but much more at home in the hacker scene.

Photo by Tobias Groenland: Rotterdam, 2018
Text by Chris van ‘t Hof


Nederlands

Tabitha Vogelaar: Net nieuw in de hacker scene

Tabitha is altijd al geïnteresseerd geweest in computers en heeft er ook wel eens zelf in elkaar geknutseld. School vond ze minder leuk. Met haar bovengemiddelde intelligentie waren de vakken op zich geen probleem. Ze had vooral moeite om in het systeem te passen – iets wat we wel vaker zien bij hackers. Op de middelbare school deed ze alleen de exacte vakken en talen, de rest niet, een bijzonder profiel. Daarna ging ze Chemie studeren. Door een bug in het schoolsysteem kon ze haar resultaten niet uploaden, ging ze achterlopen en stopte met de opleiding. Ook bij de opleiding Technische Informatie liep ze vast. Wel ontdekte ze daar dat hacken ook legaal kan zijn en dat sprak haar erg aan.

Dus ging ze zelf aan de slag met online lessen, o.a. via lynda.com en hacker conferenties. Eind 2017 ging ze aan de slag bij de Cyberwerkplaats en leerde enkele basis kwetsbaarheden uit de OWASP top10. Inmiddels heeft ze haar eerste lezing gegeven over hacken, bij de Zeehavenpolitie en haar eerste drie meldingen gedaan van gevonden kwetsbaarheden: een website met een verouderde WordPress versie, een zorgverlening met onveilige mailinstellingen en een school met een inlogscherm zonder https. Nu wil ze ook meedoen aan bug bounty programma’s, zodat ze ook nog wat kan verdienen aan het melden van lekken. Ze is nieuw, maar in ieder geval meer thuis in de hacker scene.

Fotografie door Tobias Groenland: Rotterdam, 2018
Tekst door Chris van ‘t Hof